Dynasty tietopalvelu Haku RSS Simon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://simo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://simo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Kvalt)

 

Kunnanvaltuusto 15.06.2020 § 16  

    

 

 Valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.  Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 

 Valtuuston työjärjestyksen 9 § mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

 

 Valtuuston työjärjestyksen 10 §:n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa.

 

 Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on läsnä.

 

 Tämän valtuuston kokouksen kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, ensimmäisille varavaltuutetuille ja kunnanjohtajalle. Kokouskutsu on samana päivänä asetettu nähtäville kunnan viralliselle ilmoitustaululle. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Lounais-Lappi -lehdessä.

 

 Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

 

Päätösehdotus Todetaan, että kunnan hallintosäännön126 §:n mukaisesti kokoukseen voidaan osallistua myös sähköisesti etänä.

 

 Koska kokous on kutsuttu koolle kunnanvaltuuston hyväksymällä tavalla ja riittävä määrä jäseniä on paikalla, todetaan kokous laillisesti kool­le­kut­su­tuk­si ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa