Dynasty tietopalvelu Haku RSS Simon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://simo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://simo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kunnanjohtajasopimus ja jatkokausi

 

Kunnanhallitus 11.05.2020 § 140 

 

 

 

Valmistelija Kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Hamari:

 

 Simon kunnanvaltuusto valitsi KTM Vivi Marttilan kunnanjohtajaksi 17.11.2014 ja kunnanjohtaja aloitti viranhoidon vs. kunnanjohtajana 1.3.2015 ja kunnanjohtajana 1.4.2015. Virkasuhde on määräaikainen (6 vuotta) ja määräaikaisuus päättyy 31.3.2021.

 

 Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja ovat kehityskeskustelun yhteydessä neuvotelleet  kunnanjohtajan kanssa mahdollisesta virkasuhteen jatkosta. Neuvotteluissa sovittiin yhdessä, että esitetään valtuustolle määräaikaisuuden jatkamista seuraavan 6 vuoden ajaksi.

 

 Hallintosäännön 4 § 2-kohdan mukaisesti kunnanhallituksen puheenjohtaja vastaa kunnanjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii kunnanhallituksen ja valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla

 

 1.7.2015 muuttuneen kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto.

 

 Simon kunnan ja kunnanjohtajan välinen johtajasopimus on päivitetty vastaamaan tämän hetken tilannetta. Hallintosäännön 39 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan palkasta.

 

Lisätietoaineisto: Kunnanjohtajasopimus hyväksytty kh 12.2.2015

 Päivitetty kunnanjohtajasopimus

 

Esittelijä Kunnanhallituksen puheenjohtaja 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunnanjohtaja Vivi Marttilan määräaikaista virkasuhdetta jatketaan 31.3.2027 saakka liitteenä olevan päivitetyn johtajasopimuksen mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

Vivi Marttila ja Maria Vaittinen totesivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 16:09 - 16:16. Tämä pykälän osalta pöytäkirjanpitäjänä toimi Lotta Numela.

 

 

Kunnanvaltuusto 15.06.2020 § 26  

594/01.01.01.00/2020  

 

Lisätietoaineisto Päivitetty kunnanjohtajasopimus

 

Päätösehdotus Valtuusto päättää, että Vivi Marttilan määräaikaista virkasuhdetta jatketaan 31.3.2027 saakka liitteenä olevan päivitetyn johtajasopimuksen mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

Vivi Marttila ja Maria Vaittinen totesivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo: 20.38 - 20.50. Pyötäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän osalta Lotta Nurmela.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa