Dynasty tietopalvelu Haku RSS Simon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://simo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://simo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kuntatodistusohjelma Kuntarahoitus Oyj

 

Kunnanhallitus 27.04.2020 § 119 

 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Maria Vaittinen:

 

Simon kunnan hallitosäännön 8 luvun 69 § mukaan Rahatoimen hoitaminen: valtuusto päättää kunnan kokonaisvarallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.

 

Kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä periaatteita. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen

viranomaiselle. Muutoin kunnan rahatoimesta vastaa kunnanhallitus. Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa hallintojohtaja.

 

5 luvun 24 §:n mukaan kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta kunnalle kunnanvaltuuston talousarvion käsittelyn yhteydessä tai muutoin päättämään enimmäismäärään asti.

 

Simon kunnalla on lyhytaikaista rahoitusta varten voimassa oleva  2 miljoonan euron kuntatodistusohjelma Danske Bankin kautta.

 

Kunnalla on hyvä olla kuntatodistusohjelma useamman eri rahoituslaitoksen kanssa. Simon kunta on käyttänyt aiemmin Kuntarahoitus Oyj:n lainoja pitkäaikaisissa lainoissa.

 

Kuntatodistusohjelmien kautta hankittu rahoitus on rahoitushuollon ja maksuvalmiuden kannalta käyttökelpoinen, nopea ja edullinen vaihtoehto.

 

Simon kunnan maksuvalmius on heikentynyt viime vuosina. Voidaan arvioida, että lyhytaikaiselle rahoitukselle on tarvetta myös lähivuosina.

 

Jotta kunnan maksuvalmius voidaan taata kaikissa tilanteissa on hyvä hyvä anoa Kuntarahoitukselta 3 miljoonan euron kuntatodistuslimiittiä.

 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hakee Kuntarahoitus Oyj:ltä 3 miljoonan euron kuntatodistuslimiittiä

 

Päätös Hyväksyttiin.

Vivi Marttila totesi olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo: 15:45-15:52.

 

 

Kunnanvaltuusto 15.06.2020 § 29  

599/02.05.04/2020  

 

 

Päätösehdotus Valtuusto päättää hakea Kuntarahoitus Oyj:ltä 3 miljoonan euron kuntatodistuslimiittiä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

Vivi Marttila totesi olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 21.11 - 21.12.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa