Dynasty tietopalvelu Haku RSS Simon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://simo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://simo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Ylikärpän koulun ja asuntorakennuksen myynti

 

366/02.07.00/2019

Teknltk 03.10.2019 § 105

 Valmistelija tekninen johtaja Ilkka Soukka

 

 Taloustyöryhmä on kokouksessaan 7.8.2019 päättänyt esittää kunnanhallitukselle kunnan eri kiinteistöjen myymistä. Kunnanhallitus on antanut kiinteistöjen myynnin tekniselle toimelle valmisteltavaksi.

 

 Ylikärpän koulun kiinteistö muodostuu Simon kunnan Jokikylässä sijaitsevista tiloista Ylikärpän koulu RN:o 102:0 ja Killa RN:o 19:13.

 Tilojen pinta-ala yhteensä 2,52 ha. Kiinteistö sijaitsee Simojoen yleiskaavan alueella.

 

 Kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset:

 - koulurakennus  283 k-m²

 - asuinrakennus 172 k-m²

 - kylmä varasto 23 m²

 

 Rakennuksissa vesikeskuslämmitys, lämmön lähde kevyt polttoöljy.

 

 Lisätietoaineisto:

 Karttaote myytävistä tiloista

 Kaavaote Simojoen yleiskaavan luonnoksesta

 Kuntoarvioraportti koulurakennus

 Kuntoarvioraportti asuntorakennus

 

Päätösehdotus tj Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Ylikärpän koulu RN:o 102:0 ja Killa RN:o 19:13 -tilat rakennuksineen laitetaan myyntiin.

 

 Kiinteistö myydään, mikäli kauppahinta ylittää tasearvon.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Khall 14.10.2019 § 291

 Valmistelija kunnanjohtaja Vivi Marttila ja hallintojohtaja Maria Vaittinen:

 

 Simon kunnan taloustyöryhmä on esittänyt kunnan palvelutuotannon kannalta tarpeettomien kiinteistöjen myymistä. Kiinteistöjen ylläpidosta ja kunnossapidosta sekä poistoista aiheutuu kunnalle menoja joka vuosi. Kunnan vaikea taloustilanne vaatii elvyttämistoimenpiteitä, joista kiinteistöjen myynti on yksi keino. Tekninen toimi on pyytänyt kiinteistöistä kuntoarviot myyntiä varten.

 

Lisätietoaineisto Karttaote myytävät tilat Ylikärppä

 Kuntoarvioraportti Ylikärpän koulu ala-aste

 Kuntoarvioraportti Ylikärpän koulun asuntorakennus

 Simojoen kaavaluonnos 2019 kaavamääräyksineen

 

Päätösehdotus kj  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

 

 1) Ylikärpän koulu asuinrakennuksineen laitetaan myyntiin

 2) tekninen toimi valtuutetaan hoitamaan myynnin käytännön järjestelyt

 3) kunnanhallitus valtuutetaan toteuttamaan kauppa, jos sen tasearvo ylittyy.               

 

Päätös khall Hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että lasten leikkivälineet ja frisbegolf rata siirretään kunnan toimesta Ylikärpän koulun alueelta Ylikärpän uimarannan alueelle keväällä 2020.

 

 - - - -

Kvalt 11.11.2019 § 56 Valmistelija kunnanjohtaja Vivi Marttila ja hallintojohtaja Maria Vait­ti­nen:

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää, että

 

 1) Ylikärpän koulu asuinrakennuksineen laitetaan myyntiin

 2) tekninen toimi valtuutetaan hoitamaan myynnin käytännön jär­jes­te­lyt

 3) kunnanhallitus valtuutetaan toteuttamaan kauppa, jos sen ta­se­ar­vo ylittyy.

 

Päätös kvalt Hyväksyttiin.

 

 

Kunnanhallitus 01.06.2020 § 166 

 

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja Vivi Marttila

 

 Ylikärpän koulukiinteistö asuinrakennuksineen on ollut julkisesti myynnissä 6.5.2020 alkaen Osuuspankin kiinteistövälityksessä. Kiinteistöstä on saatu yksi tarjous, jonka hinta alittaa tasearvon.

 

 Kunnanhallituksen taloustyöryhmä on käsitellyt kiinteistöstä saatua ostotarjousta 29.5.2020 kokouksessaan ja päättänyt yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kiinteistön myyntiä saadun ostotarjouksen mukaisesti. Kiinteistön myyntiä perustellaan elinvoimaa lisäävän toiminnan mahdollistamisella sekä kiinteistön hoitokulurasituksen poistumisella.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy saadun ostotarjouksen ja valtuuttaa keskushallintopalvelut toteuttamaan kaupan normaalein kauppaehdoin.

 

Muutettu päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy

 saadun ostotarjouksen ja valtuuttaa keskuhallintopalvelut toteuttamaan

 kaupan normaalein kauppaehdoin.

 

 Lisäksi kunnanhallitus toteaa, ettei irtaimisto kuulu kauppaan ja edellyttää,

 14.10.2019 päätöksen mukaisesti, että lasten leikkivälineet ja frisbegolf

 rata siirretään kunnan toimesta Ylikärpän koulun alueelta Ylikärpän

 uimarannan alueelle. Myös kuntosalivälineet tulee siirtää kyläläisten

 käyttöön.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kunnanvaltuusto 15.06.2020 § 30  

654/10.00.02.00/2020  

 

 

Lisätietoaineisto Karttaote myytävät tilat Ylikärppä

 Ylikärppä tarjous

 Simojoen yleiskaavaehdotus 2020

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Valtuusto päättää hyväksyä saadun ostotarjouksen ja valtuuttaa keskushallintopalvelut toteuttamaan kaupan normaalein kauppaehdoin.

 

Päätös Hyväksyttiin. Valtuusto päätti, että kiinteistökauppaan ei sisälly kunnanhallituksen linjauksen mukaisesti lasten leikkivälineet, frisbeegolf-rata eikä kuntosalivälineet.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa