Dynasty tietopalvelu Haku RSS Simon kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://simo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://simo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan vaali

 

Khall 01.06.2017 § 176 

 Kuntalain 18 §:n mukaisesti valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen. Hallintosäännön 85 § :n 2 momentin mukaan ennen puheenjohtajiston vaalia valtuusto päättää puheenjohtajiston toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

 Kunnanvaltuuston 29.5.17 hyväksymän hallintosäännön 85 § :n 3 momentin mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa.

 

Päätösehdotus kj  Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää puheenjohtajiston toimikaudesta ja suorittaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalin.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Kvalt 12.06.2017 § 50 

 

Ehdotus Valtuusto päättää puheenjohtajien toimikauden pituudesta ja suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalin.

 

Päätös Valtuusto päätti, että puheenjohtajien toimikauden pituus on yksi vuosi. Valtuuston puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin Martti Ruotsalainen, I varapuheenjohtajaksi Lauri Vakkala ja II varapuheenjohtajaksi Leena Hiltula.

 

Khall 15.10.2018 § 266

 Valtuusto on päättänyt, että valtuuston puheenjohtajiston toimikausi on yksi vuosi.  Kunnanhallituksen toimikauden pituudeksi valtuusto on 12.6.2017 § 53 päättänyt sen sijaan kaksi vuotta ja kunnanhallituksen toimikausi päättyy 31.5.2019. Puheenjohtajistojen toimikausien päättyminen olisi luontevinta tapahtua samaan aikaan.

 

 Kuntalain 33 §:n kommentaarin mukaan ehdokkaina puheenjohtajien vaalissa ovat toimielimeen valitut jäsenet.

 

Päätösehdotus kj  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättäisi

 

 1) valtuuston puheenjohtajiston toimikaudeksi 13.11.2018 - 31.5.2019 ja

 

 2) päättäisi suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan vaalin.

 

Päätös khall Hyväksyttiin.

 

Kvalt 12.11.2018 § 62

 

 

Päätösehdotus Valtuusto päättä

 

 1) valtuuston puheenjohtajiston toimikaudeksi 13.11.2018 - 31.5.2019 ja

 

 2) suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja kahden va­ra­pu­heen­joh­ta­jan vaalin.

 

Päätös kvalt Kunnanvaltuusto päätti, että valtuuston puheenjohtajiston toimikausi on 13.11.2018 - 31.5.2019. Valtuuston puheenjohtajana jatkaa Martti Ruotsalainen, I varapuheenjohtajana Lauri Vakkala ja II varapuheenjohtajana Leena Hiltula.

 

 - - - - -

 

Khall 06.05.2019 § 129

 Kunnanvaltuusto on 12.6.2017 § 50 päättänyt, että kunnanvaltuuston puheenjohtajuuskausi on yksi vuosi.

 

Päätösehdotus kj  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättäisi suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan vaalin kaudelle 1.6.2019 - 31.5.2020.

 

Päätös khall Hyväksyttiin.

 

 - - - - -

 

Khall 06.05.2019 § 129

 Kunnanvaltuusto on 12.6.2017 § 50 päättänyt, että kun­nan­val­tuus­ton puheenjohtajuuskausi on yksi vuosi.

 

Päätösehdotus kj  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättäisi suo­rit­taa valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan vaa­lin kaudelle 1.6.2019 - 31.5.2020.

 

Päätös khall Hyväksyttiin.

 

 

 - - - - -

Kvalt 13.05.2019 § 20 

 

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja kah­den varapuheenjohtajan vaalin kaudelle 1.6.2019 - 31.5.2020.

 

Päätös kvalt Tarja Leskinen esitti keskustan valtuustoryhmän puolesta, että valtuuston puheenjohtajana jatkaa Martti Ruotsalainen ja I varapuheenjohtajana Lauri Vakkala.

Ilkka Aalto esitti kokoomuksen valtuuustoryhmän puolesta, että  II varapuheenjohtajana jatkaa Leena Hiltula.

Kunnanvaltuusto päätti, että valtuuston puheenjohtajana jatkaa kaudelle 1.6.2019 - 31.5.2020 Martti Ruotsalainen, I varapuheenjohtajana Lauri Vakkala ja II varapuheenjohtajana Leena Hiltula.

 

 

Kunnanhallitus 27.04.2020 § 116 

 

 

Valmistelija: Hallintojohtaja Maria Vaittinen:

 

 Kunnanvaltuusto on 12.6.2017 § 50 päättänyt, että kunnanvaltuuston puheenjohtajuuskausi on yksi vuosi.

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättäisi suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan vaalin kaudelle 1.6.2020 - 31.5.2021.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kunnanvaltuusto 15.06.2020 § 21  

586/00.00.01.01/2020  

  

Kunnanvaltuuston toukokuun kokous päätettiin poikkeusolojen vuoksi perua ja siirtää asiat kesäkuun valtuuston kokoukseen. Valtuuston puhenjohtajiston kausi vaihtuu 16.6.2020 alkaen.

 

 

Päätösehdotus Valtuusto päättää suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan vaalin kaudelle 16.6.2020 - 31.5.2021.

 

Päätös Tarja Leskinen esitti keskustan valtuustoryhmän puolesta, että valtuuston puheenjohtajana jatkaa Martti Ruotsalainen ja I varapuheenjohtajana Lauri Vakkala.

Ilkka Aalto esitti kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta, että II varapuheenjohtajana toimii Ilkka Aalto.

Kunnanvaltuusto päätti valita kaudelle 16.6.2020 - 31.5.2021 valtuuston puheenjohtajaksi Martti Ruotsalainen, I varapuheenjohtajaksi Lauri Vakkala ja II varapuheenjohtajaksi Ilkka Aallon.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa